Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika Obce

Kronika Obce


Zajímavosti z obecní kroniky

Rok 1929

Krutá zima

Předpovídali, že zima bude letos velmi krutá. Předpověď se vyplnila. Zima sice poněkud se opozdila, ale za to řádí, jako by si chtěla vše vynahraditi, co zameškala. Mrazy trvají od počátku ledna a stále se stupňují. Tak dne 10. února ráno ukazoval teploměr -30 °C a 11. února dokonce -32 °C. Pro silné mrazy a nedostatek uhlí, jež nemohlo se pro neustálé poruchy v dopravě železniční pravidelně exportovati, zastaveno vyučování na všech školách od 18. února do konce tohoto měsíce.

Velké množství ptactva i zvěře pohynulo, též velké množství ovocného stromoví pomrzlo. V naší obci zničena byla mrazy téměř třetina ovocných stromů. Zvláště třešně a ořechy utrpěly. V celé naší republice zničila tato krutá zima celkem 4,758.474 ovocných stromů. Nejvíce utrpěly Čechy, kdež zmrzlo 2,870.390 ovocných stromů. Tak kruté zimy není v naší obci dosud pamětníka. V poslední době největší zima byla zaznamenána v Paříži v roce 1895. 

Pan prezident republiky, T. G. Masaryk v našem kraji

Prezident republiky, T. G. Masaryk, vypravil se v neděli dne 16. června k návštěvě kraje boskovického, litovelského a prostějovského. Průvod vyjel ze Židlochovic po sedmé hodině ranní. Cesta vedla na Vojkovice, Modřice, Brno, Královo Pole, Řečkovice, Českou, Lipůvku a Boskovice, kamž průvod přibyl o 9.30 hod. Na začátku města Boskovice vítala pana prezidenta slavobrána sokolská. U vchodu na náměstí byla druhá slavobrána. Slavnostní tribuna stála uprostřed náměstí, kde očekávali pana prezidenta kromě oficiálních zástupců města a okresu také členové Národního shromáždění tohoto kraje.

Pan prezident poděkoval za uvítání. Vyslechl Sychrův sbor „Vzhůru již hlavu, národe“, podepsal pamětní knihy a pozdravil oficiální osobnosti. Konečným cílem cesty pana prezidenta byl hrad Bouzov, odkudž se vrátil do Židlochovic.

Řádění větrné smršti

Ve čtvrtek 4. července snesla se nad naším krajem strašlivá větrná smršť, která ač trvala necelých 10 minut, řádila v celém okolí velmi strašně. Sloupy prachu a písku vířily ve vzduchu, takže nebylo možno dostati se z místa. Lidé ustrašení vbíhali do domů a v úzkosti očekávali, co se bude díti.

Bouře natropila mnoho škod. Z mnohých střech servala krytinu, největších škod však utrpělo ovocné stromoví. Pohled na ovocné zahrady byl žalostný. Silné větve mnohdy až 20 cm v průměru, válely se po zemi. Obrovské škody způsobila tato bouře v lesích. V lese na Vinohrádkách možno viděti veliké množství lesních stromů z kořene vyvrácených a polámaných

Poplašné zprávy o řádění této bouře docházejí i z jiných krajů Moravy, ano i z Čech. Jisto jest, že živelní pohromy tohoto druhu a tak značného rozsahu není u nás pamětníků.

Stav obecní knihovny

Dle stavu ze dne 31. prosince t. r. obsahuje místní obecní knihovna 204 svazky. Čtenářů bylo 18, vypůjčeno celkem162 svazků. Do knihovny přibylo 17 svazků, všechny koupí.

ROK 2019

100 let TJ Sokol Chrudichromy

Sokol působí v Chrudichromech od roku 1919, letos tedy oslaví 100 let své činnosti. Krásné výročí. To člověk zažije jenom jednou v životě. Takže se doufám můžeme těšit na velkolepé oslavy.

TJ Sokol se vždy podílela na sportovním a kulturním dění. Pořádala buď samostatné akce, nebo se jich účastnila spolu s ostatními společenskými organizacemi a obcí. Například v roce 1927 se Sokol podílel na pořádání Národní slavnosti v Chrudichromech. V roce 1936 se 6 členů zúčastnilo X. všesokolského sletu. V roce 1939 Sokol vybudoval hřiště v Čechově sadě, kde 9.7. proběhlo první veřejné cvičení. Čechův sad se pak využíval dlouhá léta k pořádání sportovních a kulturních akcí.

V 60. letech minulého století došlo k útlumu činnosti Sokola, nejspíš proto, že jedna generace členů odrostla a najednou ji neměl kdo nahradit. Nový dech Sokol nabral až s příchodem předsedy, pana Josefa Beneše, který se práci v Sokole věnoval od roku 1969 více než 40 let.

Udržet tradici maškarních průvodů nebylo snadné, některý rok se sešlo méně než deset masek, vždycky se nesehnal hudební doprovod, do mrazivého nebo blátivého počasí se nikomu nechtělo. Ale vytrvali dodnes a za to patří všem účastníkům průvodů dík. Na maškarní průvody navazovaly večerní zábavy, od roku 1984 se začaly pořádat dětské karnevaly, nejprve nepravidelně, později každoročně.

Z jiného soudku jsou sportovní aktivity Sokola, které v posledních desetiletích zahrnovaly závody na saních, na lyžích, soutěže ve střelbě ze vzduchovky, turnaje ve stolním tenise a v malé kopané, sportovní odpoledne. V roce 2002 jsme uspořádali první dětský den, na který přišlo jenom kolem deseti dětí. A podívejte se, jaká se z dětských dnů stala oblíbená mega akce. Opomenout nelze ani dárcovství krve a brigádnickou činnost v 70. a 80. letech minulého století. Na budování obce a v zemědělství odpracovali členové TJ Sokol stovky hodin.

Tolik k historii Sokola v Chrudichromech. Jeho dnešním členům přejeme hodně úspěchů a zábavy v další činnosti.

CHRUDICHROMY V ROCE 1930

Více

Publikováno 3. 3. 2020 13:03