Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Chrudichromy

2. Důvod a způsob založení

Obec Chrudichromy (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Chrudichromy
  Chrudichromy 48
  680 01 Boskovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Chrudichromy
  Chrudichromy 48
  680 01 Boskovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  středa 18:00 - 19:00

  Pokladní hodiny:

  pondělí 8:00 - 14:00

  úterý 8:00 - 14:00

  středa 13:00 - 19:00

  čtvrtek 8:00 - 14:00

  pátek 8:00 - 14:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  telefon OÚ: 602 571 561
  telefon starosta: 602 571 526

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.chrudichromy.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Chrudichromy
  Chrudichromy 48
  680 01 Boskovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:
  starosta@chrudichromy.cz (Pavel Holub, starosta)
  mistostarosta@chrudichromy.cz (Radomíra Měkutová, místostarostka)
  ucetni@chrudichromy.cz (Dana Švábová, účetní)

   

 • 4.8 ID datové schránky

  dtva8z4

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 240897312/0300

6. IČO

00841790

7. DIČ

CZ00841790 Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly informace požadovány.

 • V roce 2020 nebyly informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly informace požadovány.