Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Prodej Brambor

Firma JURIGA z Troskotovic bude v neděli 1. 10. v 11:00 hodin na návsi prodávat

brambory na uskladnění - 1 kg za 16,- Kč, balení po 25 kg a cibuli na uskladnění - 1 kg za 25,- Kč, balení po10 kg.

tel.: 724 342 435


Publikováno dnes v 18:29

Informace o průběhu odbahnění a rekonstrukce rybníka 2022

Odbahnění a rekonstrukce rybníka v Hájku 2022

Nejvýznamnějším investičním počinem roku 2022 byla v naší obci akce „Odbahnění a rekonstrukce rybníka“, která navázala na stavbu suchého poldru z roku 2013. Z finančních a dotačních důvodů nemohly být obě akce provedeny naráz. Od roku 2014 se nám podařilo nashromáždit dostatek finančních prostředků a po získání dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 2 mil. Kč jsme mohli začátkem roku 2022 vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby.

Výběrové řízení vyhrála firma elitbau s.r.o, Brno, která má s vodními stavbami velké zkušenosti.

Smlouva se uzavřela na celkovou sumu  6.809 TKč.

Stavba byla započata vypuštěním rybníka na jaře.

Po oschnutí se započalo s vyvážením bahna na meziskládku u „pyramidy“ na obecním pozemku. Poté se  bahno na podzim vyvezlo na pole v blízkosti skládky, které obhospodařuje Květoslav Klíč, Agro Bačov. Sedimentu bylo vytěženo 2x větší množství, než se předpokládalo a než se počítalo v projektu.

Po odbahnění se provedla betonáž požeráku a položilo se výpustní potrubí.

Potýkali jsme se s technickými problémy – původní projekt se musel upravit, protože kašnový přeliv zasahoval do sousedního pozemku.

Stavba měla v létě 2 měsíce technickou prodlevu, protože se čekalo na prefabrikované objekty vpustě a výpustě z betonárny. Mezitím se vybudoval kašnový přeliv.

Pokračovalo se budováním hráze a vyložením protějšího břehu kamenivem.

Posledním krokem bylo v závěru roku přeložení toku potoka – koryto se více narovnalo a napojilo do stávajícího potrubí na pozemku obce směrem do Dědiny.

Stavby se také dotkly problémy vyvolané prudkým nárůstem cen materiálů, pohonných hmot a energií v průběhu roku 2022. Bylo jenom dobře, že práce začaly ihned na začátku roku. Letos by náklady byly bývaly výrazně vyšší.

I tak se náklady navýšily o  1.285 TKč na konečných 8.094 TKč z důvodu většího množství sedimentu a nutných víceprací, jako bylo napojení do stávajícího zatrubnění potoka a doplnění o vykamenování toku potoka dle požadavku Povodí Moravy.

 

Zbývá na jaře osít břehy  (provede elitbau s.r.o.) a zabezpečit prudký svah kolem koryta u cesty provizorním zábradlím, později vhodnou výsadbou zeleně. Plánujeme také umístění altánku, koše na odpadky.

Hladina rybníka se ještě zvedne až po hranu přelivu, aby byla vyšší.

Pro snadnější přístup do vody na koupání obec investovala 96 TKč do zpevnění části břehu jejím zásypem kačírkem.

Těšíme se, až se u rybníka po mnoha letech při koupání zase potkáme.

(V rybníku se nedalo koupat po opakované průtrži mračen v roce 1989. Spláchla se půda z polí s kukuřicí z míst,  kde je dnes fotovoltaika.)

DSC_5316_01.JPG


Publikováno 10. 3. 2023 10:46

Plánované akce v roce 2023

 

Termín

Název akce Pořádá
leden    
7.1. Tříkrálová sbírka  
15.1. Veřejné bruslení na zimním stadionu Boskovice obec
březen    
4.3. maškarní průvod TJ Sokol 
10.3. stolní tenis - turnaj TJ Sokol 
11.3. maškarní zábava TJ Sokol 
25.3. dětský karneval TJ Sokol 
  jarní úklid obce - celostátní akce Ukliďme svět všichni
duben    
15.4. sběr železa a nebezpečného odpadu SDH
30.4. pálení čarodějnic TJ Sokol 
květen    
1.5. stavění máje SDH
13.-21.5. Výstava 100 let Chrudichrom v obrazech Chrudichromský šípek
červen    
3.6. dětský den SDH
červenec    
22.7. hasičská okrsková soutěž SDH
  stanování na hřišti - sportovní den pro děti TJ Sokol 
srpen    
     
září    
16.9. Chrudichromský kotlíkový gulášek TJ Sokol 
říjen Halloween TJ Sokol 
listopad    
  rozsvěcení vánočního stromu obec
prosinec    
5.12. Mikulášská nadílka obec
24.12. vánoční polévky obec
     
  Dle aktuální situace změna termínů možná.  

 

                                Rozpis soutěží SDH Okrskové ligy Boskovice:

                                6.5.  Okrsková soutěž Vratíkov

                                10.6. Mladkov

                                24.6. Újezd u Boskovic

                                15.7. Bačov

                                12.8. Lhota Rapotina

                                 22.7. Chrudichromy

                                 26.8. Vratíkov

                                 2.9. Mazurie

                                Začátky soutěží jsou vždy od 13 hodin.

 


Publikováno 3. 3. 2023 6:41

Plán svozu odpadů na rok 2023


Publikováno 4. 1. 2023 18:31

Apel na zodpovědné třídění bioodpadu

Apel na zodpovědné třídění bioodpadu!

Opakovat stále dokola, co do hnědé popelnice patří, asi není potřeba, to už vědí i malé děti. V některých obcích, ze kterých sváží odpad TS Malá Haná, ale bohužel občané míchají do bioodpadu věci, které tam nepatří a kompostárna je pak nucena celý svoz odmítnout a znečištěný náklad se musí převézt na skládku.

Nezodpovědní občané se někdy ani nenamáhají s vysypáním bioodpadu ze sáčků. 

  Bioodpad 1a.jpg

Chleba dobře, sáček špatně! Dětské plínky, sáčky a jiný směsný odpad…. celé špatně!

Co to znamená pro občany a obec? Obci se tak zvýšil podíl směsného odpadu, za který je vysoká úhrada skládce i státu na poplatcích. S čistým bioodpadem by platila polovinu na kompostárnu a kompost by pak byl využitý do půdy. A obec by si zvýšila procenta třídění. Pokud by se toto lajdáctví mělo opakovat při každých svozech, tak to znamená zvýšení poplatků za odpad, víc než bude nutné!

Apelujeme na všechny, aby třídili zodpovědně!

Bioodpad nikdo již na kompostárně netřídí a nedivíme se kompostářům, že jsou zděšení a naštvaní! Zkuste si do kompostéru doma dát taky plesnivé rohlíky i se sáčkem, sem tam vyhodit roušky, dětské plínky, květináče apod. Bude z toho opravdu „pohledný a výživný“ kompost, až kompostér budete vyprazdňovat a dávat si to na zahrádku!

Často se také stává, že pokud někdo nemá v zimě bioodpad, tak do hnědé popelnice dává směsný odpad a pak hnědou nádobu přistaví se svozem směsných odpadů. Hnědé nádoby jsou pouze na bioodpad, a pokud ji někdo takto zneužívá, tak porušuje podmínky dotace a smlouvu o výpůjčce.

Všem, kteří se chovají zodpovědně k sobě i k okolí mnohokrát děkujeme a věříme, že i těm ostatním nebude jedno, co do nádob odhazují!

Je to to nejjednodušší, co můžete přírodě vrátit, když budete zodpovědně nakládat se svými odpady!

 

Pracovníci kompostárny si dali práci s vybráním odpadu z lednového svozu, aby nám předvedli, co jim tam vozíme od našich občanů. Uznejte, že takto znečištěná pole si asi nikdo nepřeje!

 Bioodpad 2.jpg

Na závěr uveřejňujeme příklad správného třídění bioodpadů z loňského roku. Za tento materiál se nemusí při výsypu stydět svozová firma a ani my jako obce.

Bioodpad 3.jpg

Svoz bioodpadu v sezóně. Takhle mají bioodpady od nás vypadat. Je vidět, že to jde, ale musí všichni chtít!


Publikováno 17. 2. 2022 9:54

Pozvánka na Hasičskou soutěž

 

 

Pozvánka.jpg


Publikováno 12. 8. 2020 18:51

SDH - Nábor do kroužku mladých hasičů

 SDH Chrudichromy pořádají nábor do kroužku mladých hasičů pro děti 5-10 let, 10-15 let a muže.

Nábor do kroužku mladých hasičů


Publikováno 19. 2. 2020 20:05

Uzavírka mostu

Upozornění pro občany

U mostu přes Svitavu mezi obcemi Chrudichromy a Svitávka, v katastrálním území naší obce, se v minulém týdnu sesunul břeh.

Na základě mimořádné prohlídky bylo zjištěno, že došlo ke zhoršení již tak havarijního stavu mostu. Po sesuvu části betonového pilíře do toku řeky dochází k vymílání pravého břehu. Bez řádného opatření hrozí zřícení mostu.

Vzhledem k této skutečnosti je s okamžitou platností vyhlášen zákaz vstupu na most a do jeho blízkosti.

Z bezpečnostního hlediska byl jako dočasné řešení proveden násyp na těleso mostu z důvodu jeho znepřístupnění.

 

V tuto chvíli hledáme nejvhodnější variantu řešení havárie. Vzhledem k jejímu rozsahu a finanční náročnosti je možné, že  bude most mimo provoz delší časové období.

                                            


Publikováno 25. 1. 2018 15:02