Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika Obce > CHRUDICHROMY V ROCE 1930

CHRUDICHROMY V ROCE 1930CHRUDICHROMY V ROCE 1930

(výňatky z kroniky)

Elektrizace obce Chrudichrom

V neděli 5. ledna 1930 byla svolána schůze všech občanů, kde po řeči a vysvětlení p. ing. Škorpila, zástupce Z.M.E. všichni občané jednomyslně se prohlásili pro elektrizaci obce.

Obec Chrudichromy vstupuje do přímého jednání se Západomoravskými elektrárnami.

Stavba a úprava silnice v Požáře

Následkem špatných obecních cest byla obec Chrudichromy nucena přistoupit k vlastní svépomoci a vybudovati si vlastním nákladem obecní silnici.

Silnice tato vybudována v délce 500 m a jde po dřívější cestě zvané Požár až k okresní silnici Boskovice – Letovice. Stavba provedena nákladem 15.300 Kč.

Abnormální sucho

Jarní a letní měsíce letošního roku vyznačovaly se velkým suchem, neboť měsíce květen, červen, červenec a první polovina srpna byly až na nepatrné pršky úplně bez deště. Vlivem toho všechny polní plodiny podeschly, hlavně obilniny, a byly o mnoho slabší let minulých. I studny, které nikdy nevyschly, byly letošního roku bez vody, čehož není u nás pamětníka.

Velká spousta myší

Letním suchem rozmnožily se v našem kraji polní myši – hraboši, takže místy podzimní osev nadobro zničily. Bylo nařízeno úředně jejich hubení. Podzimní deště je částečně zničily.

Abnormální podzimní deště

Letošní letní sucho vynahradila si příroda podzimními velkými dešti, které koncem měsíce října (kolem 28/10) vyvrcholily katastrofálními záplavami. Řeka Svitava rozlila se po obou březích a zaplavila přilehlá luka pole v prostoře od Svitávky až ke Skalici.

Vichřice natropily značných škod zvláště v lesích.

Sčítání lidu

V době od 2. do 5. prosince 1930 konalo se úřední sčítání lidu. Sčítacím komisařem pro Chrudichromy jmenován byl p. Jaromír Tomášek, správce školy.

Dle tohoto sčítání má obec Chrudichromy 378 obyvatel a sice: 190 pohlaví mužského a 188 pohlaví ženského.

Všichni jsou národnosti české. Dle náboženského vyznání jest 343 římských katolíků, 34 českobratrského evangelického vyznání a 1 občan bez vyznání.