Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Zápisy z Chrudichromské kroniky

Zápisy z Chrudichromské kroniky

1891 - 1892

Postavena v obci škola nákladem 9.021 zlatých,05 krejcarů
1905 Založen v obci Sbor dobrovolných hasičů
1910

V obci velký požár,shořely domy téměř v polovině obce

Započato s dolováním uhlí na "Trníčku",skončeno 1923 pro špatnou kvalitu

1914 Do války povoláno 44 mužů z obce-5 padlo,12 zajato
1930

Založena Místní lidová knihovna

Provedeno sčítání lidu, v obci 378 obyvatel(190 mužů,188 žen)

1931

Stavba 500 m obecní silnice v části obce "Požár"

Provedena elektrifikace obce nákladem 121.000 Kčs,provoz zahájen 8.5.1931

1935

Provedena regulace potoka od kovárny v "Podevsí" až do řeky

Provedena úprava cesty na "Mokřici"

Provedena kanalizace do "Dědiny"

1938 Rozšíření a úprava cesty v "Úvozu"
1939

Zaměřena říšsko-německá dálnice,zabírá 18 ha půdy

26.1.otevřen lom za RD p.Dvořáka,aby obec získala levný kámen na opravu obec.cest

5.6.začala TJ Sokol s budováním hřiště v "Čechově sadě",dne 12.6.už veřejné cvičení

na nově zbudovaném hřišti

12.7.započato s pracemi na říšské dálnici.Majitelé polí museli posíct nezralé obilí

1941 Dne 23.5.požár v obec.pastoušce,zásah hasičů zachránil objekt,shořela "jen" střecha
1945

dne 7.května -Obecní zastupitelstvo změněno na Místní národní výbor

dne 8.května příjezd vojáků Svobodovy armády do obce

1946 dne 30.října zaveden do obce telefon,umístěn v kabinetě školy
1948 Ustaven v obci tzv.Akční výbor,který změnil složení Místního národního výboru
1949 Oprava školní budovy,oprava cesty na "Požáře" a do "Podevsí"
1950 V obci postavena prádelna
1953 Občané odkoupili místní trafiku za 8.000,-Kšs,za které pak zbudovali zvonici
1957

Postavena kanalizace na "Mokřici",v "Hájku" postaveno koupaliště

Dne 7.září ustaveno v obci Jednotné zamědělské družstvo

1958 V obci otevřena nová prodejna Jednoty
1960 V obci postaven Kulturní dům a kravín