Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie > Zápisy z Chrudichromské kroniky

Zápisy z Chrudichromské kroniky

1891-2  Postavena v obci škola nákladem 9.021 zlatých,05 krejcarů

1905      Založen v obci Sbor dobrovolných hasičů

1910      V obci velký požár,shořely domy téměř v polovině obce

               Započato s dolováním uhlí na "Trníčku",skončeno 1923 pro špatnou kvalitu

1914      Do války povoláno 44 mužů z obce-5 padlo,12 zajato

1920      Založena Místní lidová knihovna

1930      Zbudován vodovod do školy a části "Mokřice" za 16.876,25 Kčs

               Provedeno sčítání lidu, v obci  378 obyvatel(190 mužů,188 žen)

1931      Stavba 500 m obecní silnice v části obce "Požár"

               Provedena elektrifikace obce nákladem 121.000 Kčs,provoz zahájen 8.5.1931

1935      Provedena regulace potoka od kovárny v "Podevsí" až do řeky

               Provedena úprava cesty na "Mokřici"

               Provedena kanalizace do "Dědiny"

1938      Rozšíření a úprava cesty v "Úvozu"

1939      Zaměřena říšsko-německá dálnice,zabírá 18 ha půdy

               26.1.otevřen lom za RD p.Dvořáka,aby obec získala levný kámen na opravu obec.cest

                5.6.začala TJ Sokol s budováním hřiště v "Čechově sadě",dne 12.6.už veřejné cvičení

               na nově zbudovaném hřišti

              12.7.započato s pracemi na říšské dálnici.Majitelé polí museli posíct nezralé obilí

1941      Dne 23.5.požár v obec.pastoušce,zásah hasičů zachránil objekt,shořela "jen" střecha

1945      dne 7.května -Obecní zastupitelstvo změněno na Místní národní výbor

               dne 8.května příjezd vojáků Svobodovy armády do obce

1946      dne 30.října zaveden do obce telefon,umístěn v kabinetě školy

1948      Ustaven v obci tzv.Akční výbor,který změnil složení Místního národního výboru

1949      Oprava školní budovy,oprava cesty na "Požáře" a do "Podevsí"

1950      V obci postavena prádelna

1953      Občané odkoupili místní trafiku za 8.000,-Kšs,za které pak zbudovali zvonici 

1957      Postavena kanalizace na "Mokřici",v "Hájku" postaveno koupaliště

               Dne 7.září ustaveno v obci Jednotné zamědělské družstvo

1958      V obci otevřena nová prodejna Jednoty

1960      V obci postaven Kulturní dům a kravín