Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


ODPOČET ELEKROMĚRŮ

Datum konání: 18. 7. 2019

 

Datum konání: 18. 7. 2019

ODPOČET ELEKROMĚRŮ

 

 Společnost EON oznamuje, že bude  zítra dne 18.7.2019 v dopoledních hodinách bude provádět v obci odpočet elektroměrů.

Prosíme v případě nepřítomnosti o vyvěšení stavu spotřeby na viditelném místě.


Publikováno 17. 7. 2019 19:26

Kalendář svozu odpadu

Kalendář.jpg

 


Publikováno 1. 7. 2019 9:33

OČKOVÁNÍ PSŮ

Datum konání: 19. 6. 2019

Ve středu 19.června 2019 od 16 - 17 hodin se v prostoru před OÚ Chrudichromy  uskuteční povinné očkování psů proti vzteklině.

Očkování se provádí s poplatkem 150,- Kč za jednoho psa za vzteklinu a 300 Kč kombinované očkování.

Vezměte s sebou očkovací průkazy.


Publikováno 13. 4. 2018 10:54

Kontejner na textil

Datum konání: 12. 6. 2019

V Chrudichromech bude na sběrném místě na Požáře umístěn kontejner na sběr nepotřebného textilu.  Nejedná se o charitu ani komerční kontejner, tento je ve vlastnictví naší obce, využití jeho obsahu bude na nás.

Do kontejneru prosím vkládejte oblečení čisté, složené, ve vhodném obalu.

Děkujeme.


Publikováno 12. 6. 2019 18:38

Vyzvednutí popelnicSystém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Datum konání: 3. 4. 2019

VYZVEDNUTÍ POPELNIC

Na obecním úřadě jsou připraveny k vyzvednutí popelnice na separovaný sběr odpadu, který začne v naší obci fungovat od 1.7.2019. Od července 2019 také bude změna termínu svozu - každý dostane kalendář s termíny.

Popelnice si můžete vyzvednout každý den od 8 do 14 hodin, jen ve středu od 13 do 19 hod. Zároveň podepíšete smlouvu o zápůjčce.

............................. 

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a textil. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

tFuGVnp2xzYzP1ar (6299×1969)tFuGVnp2xzYzP1ar (1037×370)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Publikováno 3. 4. 2019 19:39

Plán akcí 2019

Plánované akce 2019 var.2.jpg

Plánované akce 2019 SDH.jpg


Publikováno 14. 3. 2019 6:53

Svoz odpadů 2019

Datum konání: 1. 1. 2019

Kalendář svozu odpadů v 1. pololetí 2019

Svoz proběhne v daný den mezi 6:30 a 15:00 hod.

Komunální odpad, svoz v sudý týden, vždy v pondělí:

 

 

18.3.

  1.4.

15.4.

29.4.

13.5.

27.5.

10.6.

24.6.

Sběrná hnízda:

Plasty - sudé úterý

Papír – sudé pondělí

Sklo bílé – každý první sudý čtvrtek

Sklo barevné – každý druhý sudý čtvrtek

Bio – od dubna, případně po dohodě dříve.


Publikováno 26. 12. 2018 17:24

Kalendář 2019

Datum konání: 12. 12. 2018

KALENDÁŘ CHRUDICHROMY 2019

Vážení spoluobčané,

připravili jsme pro Vás malý vánoční dárek – jednolistový nástěnný kalendář naší obce.

Kdo jste si kalendář nevzali na schůzi 10. prosince, můžete si ho vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadu.

Zastupitelstvo obce


Publikováno 12. 12. 2018 6:15

Odpadové hospodářství obce

Datum konání: 10. 12. 2018

EVVO_JmK.JPG

Odpady a plánované novinky řešení „Co s nimi?“

 

Slovo úvodem

 

Odpady, neustálý nárůst jejich množství, zvyšování cen za likvidaci a uložení, přísnější a náročnější legislativa, … to jsou palčivé problémy. Tyto problémy se nedotýkají jen naší obce, ale i okolních obcí.

Již nějakou dobu přemýšlíme, právě s okolními starosty, v rámci odpadového hospodářství, o možnostech zlepšení, zefektivnění, o méně náročném ekonomickém zatížení a zjednodušení pro občany. Společná jednání nás dovedla na myšlenku vzájemné spolupráce na tomto poli. Proto jsme vytvořili dobrovolný svazek obcí, Technické služby Malá Haná, který se zabývá právě a jenom odpadovým hospodářstvím. Vlastní společnost, která disponuje svozovou technikou, vlastními prostory, technologiemi a ve „vlastním území“ zajišťuje služby ve všech oblastech nakládání s odpady.

Do projektu je zatím zapojeno skoro třicet obcí od Drahanské vrchoviny přes celou Malou Hanou až po obce v nám blízké části pardubického kraje. Spojili jsme se se nejlepšími odborníky se zkušenostmi v této oblasti. Jednáme se spalovnou o likvidaci SKO, který po roce 2024 nebude možné skládkovat, připravujeme se na změny v legislativě. Nejsme jediní a ani první. V mnoha oblastech hospodaření s odpady takto funguje.

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná schválil na další členské schůzi založení svozové společnosti Technické služby Malá Haná s.r.o.. Bude pořízeno svozové vozidlo s rámovou váhou, nádoby budou opatřeny systémem na vážení objemu suroviny při vývozu. Předpokládáme, že nový systém začne fungovat od roku 2019, což je v podstatě za chvíli..

 

 

Více informací se dozvíte na plánované besedě v Kulturním domě 10. 12. 2018 v 17hodin.

Chrudichromy_letak_A4.jpg 

 

 Chrudichromy_letak_A42.jpg

 

 

 Chrudichromy_letak_A43.jpg


Publikováno 19. 11. 2018 22:14

Uzavírka mostu

 

Upozornění pro občany

 

U mostu přes Svitavu mezi obcemi Chrudichromy a Svitávka, v katastrálním území naší obce, se v minulém týdnu sesunul břeh.

Na základě mimořádné prohlídky bylo zjištěno, že došlo ke zhoršení již tak havarijního stavu mostu. Po sesuvu části betonového pilíře do toku řeky dochází k vymílání pravého břehu. Bez řádného opatření hrozí zřícení mostu.

Vzhledem k této skutečnosti je s okamžitou platností vyhlášen zákaz vstupu na most a do jeho blízkosti.

Z bezpečnostního hlediska byl jako dočasné řešení proveden násyp na těleso mostu z důvodu jeho znepřístupnění.

 

V tuto chvíli hledáme nejvhodnější variantu řešení havárie. Vzhledem k jejímu rozsahu a finanční náročnosti je možné, že  bude most mimo provoz delší časové období.

 

                                                                                                                       


Publikováno 25. 1. 2018 15:02